Misiunea Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi certificarea în domeniile şi specializările de licenţă.
Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin programe universitare de master şi doctorat acreditate la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, în concordanţă cu programele de formare pe toată durata vieţii, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău organizează studii postuniversitare de scurtă şi lungă durată, cursuri de formare continuă şi conversie profesională, perfecţionarea cadrelor didactice etc.
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău poate desfăşura activităţi comerciale atât pentru comunitatea proprie, cât şi pentru persoane fizice şi juridice române sau străine, respectiv activităţi: de editare, tipărire, multiplicare de reviste, cursuri, cărţi, materiale publicitare etc.; din sfera alimentaţiei publice şi turismului; de asistenţă, consultanţă tehnică şi transfer tehnologic şi alte prestări servicii.